پیشنهاد مدیر سایت

تبلیغات

آرشیو : نقشه ها

  • 31377010326

    نقشه ساختمان مسکونی اسکلت فلزی در قالب فایل AutoCAD برای مخاطبان بر روی سایت قرار گرفت.

    این فایل در قالب ۱۱ شیت شامل سایت پلان، پلان معماری، پلان مبلمان، پلان شیب بندی بام، برش طبقات، نمای شمالی و جنوبی، پلان فنداسیون، پلان آکس بندی ستونها و موقعیت بادبندها، پلان تیر ریزی طبقات و نقشه های سازه ای بصورت کامل میباشد .

    ادامه مطلب