کتاب مقایسه ویرایش های سال ۹۲ با ۸۵ مبحث ۶

  • ۲۱ مهر ۱۳۹۵
  • مدیر سایت
  • 417 بازدید

کتاب مبحث ششم مقررات ملی ساختمان شامل بارهای وارده به سازه و نحوه محاسبه و اعمال این نوع بارها میباشد که از سوی دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ارائه شده است . در سال ۱۳۹۲ ویرایش تازه ای از این کتاب عرضه شد که با ویرایش سال ۱۳۸۵ این مبحث تغییرات چشمگیری داشت .

%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa1

از این رو سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اقدام به انتشار کتاب مقایسه این دو ویرایش از مبحث ششم نمود که در اختیار مخاطبان سایت پارینک قرار میگیرد .