آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش ۴ به همراه اصلاحات چاپ ۴ به بعد

  • ۱۷ مهر ۱۳۹۵
  • مدیر سایت
  • 548 بازدید

آیین نامه ۲۸۰۰ را مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با هدف کاهش مخاطرات ناشی از زلزله و با همکاری جمعی از اساتید و متخصصان صاحب نظر در مهندسی زلزله و زلزله‌شناسی ویرایش‌های اول، دوم و سوم آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰ ایران) را تهیه و منتشر کرده است………..

198922

اکنون پس از قریب به ۴ سال تلاش مداوم و مستمر و کارشناسی توسط ۶۷ استاد دانشگاه، صاحبنظر و همکاران این مرکز در قالب کمیته‌های دائمی، اجرایی و هماهنگی و نیز کارگروه‌های تخصصی، پیش‌نویس نهایی آیین‌نامه تهیه و تدوین گردیده است.

در این ویرایش علاوه بر دو روش استاتیکی معادل و دینامیکی خطی، روش استاتیکی غیر خطی هم در حال بررسیت تا با عنوان روش اختیاری برای تحلیل سازه های نو درج شود.

درآخرین تغییر آیین نامه برای تعیین B و شتاب پایه زلزله احتمالا از طیف طرح با احتمال یکنواخت واز مطالعه موردی برای شهر تهران ارائه خواهد شد.

همچنین در طیف بازتاب ۲۸۰۰ تفاوت حوزه دور و نزدیک دیده شده است که تاثیر قابل توجه ای روی طیف بازتاب در پریود های سازه های بلند خواهد گذاشت(قبلا در جهت اطمینان طیف ۲۸۰۰ فقط برای حوزه نزدیک و به صورت تک منحنی ارائه می شد(

در آیین نامه های جدید نگرش بیشتر به استفاده از پریود محاسباتی است تا پریود تجربی بنابراین تبصره موجود در ۲۸۰۰ که اشاره به استفاده از پریود تجربی به جای پریود محاسباتی در صورت کمتر بودن از ۱٫۲۵ برابر پریود محاسباتی بود به ۱٫۴ برابر افزایش پیدا خواهد کرد تا مهندسین بیشتر پریود محاسباتی را ملاک طراحی قرار دهند تا پریود تجربی.

در این ویرایش برای اولین بار اجازه داده شده که ضریب رفتار تنش مجاز ۱٫۴ برابر ضریب رفتار حالت حدی معرفی شود که جهت هم اهنگ کردن آیین نامه با روند جهانی در این زمینه میباشد.البته در فرم اولیه این آیین نامه ضریب رفتار تنها برای تنش مجاز Ru آمده و برای محاسبه ضریب رفتار حالت حدی میبایست بر ۱٫۴ تقسیم شود . البته قرار است برای همه سیستم ها سه ستون یکی برای ضریب رفتار تنش مجاز در سازه فولادی، دیگری ضریب رفتار حالت حدی برای سازه فولادی و سوم هم ، ضریب رفتار سازه بتنی ارائه شود.

از جمله تفاوت های این ویرایش کامل تر شدن بحث مربوط به طراحی سازه های غیر ساختمانی از قبیل ضریب رفتار آنها ست که در این قسمت سازه های غیر ساختمانی به دو دسته:

سازه غیر ساختمانی مشابه ساختمان (مثل سازه خنک کننده کلینکر کارخانه سیمان) و سازه غیر ساختمانی غیر مشابه به ساختمان همانند برج های هوایی،مخازن،دودکش،برج خنک کننده و برج های مخابراتی و … تقسیم شده است . همچنین به نکات لازم برای طرح اجزای غیر سازه ای مثل اجزاء نگهدارنده آسانسور ها و یا موتورخونه ها اشاره شده است .